llicències i permisos

llicències i permisos (1)

descripció Aquest procediment engloba les obres majors de nova construcció, reforma, ampliació, modificació o demolició. Té per objecte autoritzar la…