...un habitatge

...un habitatge (2)

descripció El tràmit permet comunicar a l'Ajuntament un canvi de titularitat del rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI). Cal…
descripció Aquest procediment engloba les obres majors de nova construcció, reforma, ampliació, modificació o demolició. Té per objecte autoritzar la…