convocatòries de ple

Informació pública de la modificació de les Normes subsidiàries relativa a l'ampliació de la zona peatonal i implantació d'infraestructura pública a la zona del carrer…