altres anuncis i publicacions

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de les beques per al transport escolar de batxiller i graus formatius i educació especial amb escolartizació obligatòria d'estudiants…